Samhällsnyttiga ändamål

Inom ramen för bankens åtagande inom ”samhällsnyttiga ändamål" har Bjursås Sparbanks styrelse beslutat att stötta Fontänhuset i Falun. Banken kommer att bidra med 150 000kr.

 

”Fontänhuset Faluns” verksamhet är att hjälpa, stötta och guida personer som hamnat i utanförskap mycket beroende av psykisk ohälsa.

 

Kommunen bedömer att det finns ca 1 000 personer inom Falu kommun som behöver någonstans att gå till och få hjälp, känna sig behövd och saknad.

 

Man vänder sig i första han till personer i åldern 16 till 65 år, och som har erfarenhet av att leva med psykisk ohälsa. Verksamheten registrerades under 2018 och startades upp under 2019 där man redan har 37 personer i verksamheten.

 

I världen finns idag närmare 350st Fontänhus och startandet av Fontänhuset Falun är det 13:e i Sverige.