Hoppa till textinnehållet

 Behörigheter i internetbanken - guide

Då och då ber vi er skicka aktuella uppgifter genom att svara på frågor om er verksamhet och om tjänsterna ni använder hos oss. För att kunna hantera det  i internetbanken företag behöver den person som är bäst lämpad att svara på frågorna ha rätt behörighet där. 

Vilken behörighet krävs för att svara frågorna?

De behörigheter som krävs för att kunna svara på frågorna från oss är ”Obegränsad behörighet” eller en särskild behörighet som heter ”Fylla i och uppdatera kundkännedomsuppgifterFöretagets behörighetsadministratörer kan ändra behörigheter i internetbanken.

 

Tänk på att en användare som har behörighet enligt ovan får tillgång till frågorna och därmed till all information som vi har lagrat om ert företag där, inklusive ägarstruktur och andra potentiellt känsliga uppgifter (GDPR).

Behöver ni justera behörigheter? Gör så här!

  1. Lägg till behörighet

    För att ge en användare fler behörigheter , tryck på  Användare i internetbanken i menyn, välj personens namn och tryck på Ändra/lägg till nya behörigheter. På fliken Lägg till nya behörigheter kan du under rubriken "Övriga tjänster" lägga till behörigheten "Fylla i och uppdatera kundkännedomsuppgifter".

  2. Ta bort behörighet

    Tryck på  Användare i internetbanken i menyn, välj personens namn och tryck på Ändra (pennan). Här kan du välja att ta bort "Obegränsad behörighet" för att istället tilldela särskilda behörigheter för de områden användaren ska ha tillgång till. 

  3. Lägg till ny användare

    För att lägga till en användare, tryck på Lägg till ny användare. Här väljer du antingen "Obegränsad behörighet" eller "Tilldelas av behörighetsadministratör". När användaren har godkänts av firmatecknare kan du gå in via Användare i internetbanken och tilldela den specifika behörigheten som heter "Fylla i och uppdatera kundkännedomsuppgifter".