Det unika med Sparbankerna är att vi inte är aktiebolag som affärsbankerna och inte kooperativa som föreningsbankerna var. Man skulle kunna jämföra sparbankernas företagsform med en stiftelse, men sparbankerna är inga stiftelser. Närmast kommer man sanningen om man säger, att sparbankerna är allmännyttiga företag av stiftelsekaraktär.

Vi har ett grundmurat engagemang för de orter vi verkar på och låter en del av vår vinst gå tillbaka till orten. Det kan handla om bidrag till skolan, idrotten eller kulturevenemang. Genom vårt samarbete med Swedbank är vi dessutom med och utvecklar ny teknik och nya produkter och tjänster som våra kunder snabbt kan dra nytta av.

En gång i tiden betydde en Sparbank en möjlighet för vanliga människor att spara en slant för framtiden. Kunskapen om privatekonomi var låg och bankens uppgift var många gånger att sprida kunskap. Idag är ekonomi ett ämne som de allra flesta begriper sig på och numera är det våra kunder som säger hur vi ska vara. De krav som våra kunder ställer på oss och den konkurrens som råder bland svenska banker gör att vi ständigt måste ligga i framkant och utveckla moderna tjänster och produkter till konkurrenskraftiga priser.

700 miljoner från Sparbankerna (pdf)