• Ni på byrån skickar ett uppdragsbrev till Bjursås Sparbank.

Bjursås Sparbank
Box 49
791 04 Bjursås

  • Om frågor dyker upp eller om ärendet på något sätt behöver kompletteras tar banken kontakt med er.
  • Bankengenomför uppdraget.
  • En redovisning skickas sedan per post till byråns adress.