Hoppa till textinnehållet

Värdepapper – placeringar för framtiden

Woman and man looking at a computer screen.

Oavsett om du vill spara eller göra investeringar, på lång eller kort sikt, finns många intressanta värdepapper att välja bland.

Aktier, räntor och andra placeringar

Oavsett om du vill spara på lång eller kort sikt finns många intressanta värdepapper att välja bland. Du avgör om det passar dig bäst att göra affären själv online eller om du vill vända dig till en rådgivare på telefon eller kontor.

Aktier

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. När ett aktiebolag bildas betalar stiftarna in ett aktiekapital. Om aktiebolaget är registrerat på en börs kan aktierna handlas av alla som vill. Börskurserna påverkas av många faktorer, men i botten är förstås företagets resultat den grundläggande kursfaktorn. Det är roligt och stimulerande att handla med aktier - men det underlättar om du är beredd att engagera dig i ditt sparande och att du följer med i aktiemarknaden.

  • Kan ge god avkastning, till högre risk
  • En aktie påverkas av både den globala ekonomin och resultatet för det enskilda bolaget
  • Analyser underlättar investeringsbeslut

Strukturerade produkter (SPAX och Bevis)

Strukturerade produkter är en sparform som passar dig som vill spara på kortare sikt eller dig med lite längre placeringshorisont. Avkastningen är knuten till en underliggande marknad – till exempel ett geografiskt område – eller olika tillgångsslag som aktier, räntor, krediter, råvaror eller valutor.

Det finns många strukturerade produkter att välja mellan med varierande risk och möjlighet till avkastning. SPAX Nu är Sparbankerna och Swedbanks namn på placeringar med återbetalningsskydd, en produktgrupp som kombinerar trygghet vid nedgång med möjlighet vid uppgång. Du har potential till avkastning samtidigt som du kan känna dig trygg även om den underliggande marknaden skulle vika. Detta eftersom Sparbankerna och Swedbanks förbinder sig att betala tillbaka minst nominellt belopp, reducerat med förvaltningsavgiften, på återbetalningsdagen. Bevis Nu har en högre risknivå och kan, beroende på dess sammansättning, ge avkastningspotential både vid uppåtgående, nedåtgående eller stillastående underliggande marknad.

Kontakta oss för mer information.

Analyser, marknad och placeringstips

De senaste analyserna, marknadsinfo och inspiration till placeringar samlat på ett ställe - utan kostnad för dig som kund!