Vår vision

Vår vision är att vara mer än en bank. Vi vill skapa grunden för tillväxt åt alla våra kunder och i den bygd vi verkar. Genom en hållbar bankmodell med tillgänglighet och lokal beslutskraft vill vi bidra till god ekonomisk och social utveckling hos både individer, företag och samhälle.

Vårt syfte

Vi vill bidra till en sund och hållbar ekonomi för våra kunder, främja sparande, arbeta förebyggande, erbjuda rådgivning och ge förutsättningar för våra kunder att förstå sin ekonomi och hur den kan påverkas. På så sätt kan våra kunder uppnå ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar vilket också skapar fördelar för banken och samhället i stort.