När fusionsplanerna med Sparbanken Dalarna förhandlades fram i början av nittiotalet, ville huvudmännen försäkra sig om att en del av det kapital som Bjursås Sparbank arbetat upp skulle bli kvar och förvaltas av en stiftelse. Fusionen sprack men idén om en stiftelse levde kvar och vid årsstämman med huvudmännen 1992 bildades Bjursås Sparbanks stiftelse. Stiftelsens ändamål blev -att främja religiösa, välgörande, ungdomsvårdande, sociala, konstnärliga, idrottsliga, hembygdsvårdande eller därmed jämförliga ändamål inom Bjursås Församling.

Stiftelsens tillkomst har inneburit, att en stor del av Bjursås och Sågmyras ideella verksamheter fått ett välkommet ekonomiskt stöd och de har under åren 1993-2019 fått dela på 1 637 406 kronor.